Privacyverklaring

1. Inleiding

Wanneer je contact met ons opneemt, deel je persoonsgegevens met ons. Deze geef je vaak zelf door, zodat we een vraag kunnen beantwoorden of zodat we je (bijvoorbeeld met een nieuwsbrief) op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen. Maar soms geef je ons ook informatie zonder dat je het zelf actief aan ons verstuurt (bijvoorbeeld via cookies). We leggen je in deze privacyverklaring graag uit welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je hebt. Kortom: hoe gaan wij om met jouw privacy?

1.1 . Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat jij het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij jou horen, zoals bijvoorbeeld je IP-adres. Wanneer je een formulier invult op onze website of wanneer je alleen onze website bezoekt, geef je ons de beschikking over jouw persoonsgegevens.

1.2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle gegevens die verwerkt worden door Camping De Zoete Aagt of waarbij Camping De Zoete Aagt de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder vind je onze bedrijfs- en contactgegevens. Zo kun je ons te allen tijde bereiken wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Vestigingsadres:

Grafwegen 31

6562 KG Groesbeek

Contactgegevens:

Grafwegen 31

6562 KG Groesbeek

  1. 06- 40606415
  2. info@dezoeteaagt.nl

KVK: 09115778

2. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We leggen je graag voor ieder formulier afzonderlijk uit welke gegevens we van je vragen, waarom wij deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe lang we jouw gegevens opslaan.

2.1. Reservering

Om een reservering te doen voor een verblijf op onze camping biedt Camping De Zoete Aagt een reserveringsformulier aan op www.dezoeteaagt.nl. In dit reserveringsformulier vragen we persoonsgegevens van je. Door je gegevens in te vullen ga je akkoord met het opslaan van die gegevens door ons.

2.1.1. Welke gegevens verwerken wij?

In het reserveringsformulier vragen we je om jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen.

2.1.2. Waarom verwerken wij deze gegevens?

Jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer hebben we nodig om je reservering te kunnen verwerken. Wanneer je dat e-mailadres via het reserveringsformulier achterlaat, geef je ons toestemming om je te mailen op het opgegeven e-mailadres. Als je ook je telefoonnummer via het reserveringsformulier achterlaat, geef je ons toestemming om je te bellen op dat nummer.

Bij Camping De Zoete Aagt vinden we een persoonlijke benadering belangrijk en daarom richten we onze e-mails graag aan jou persoonlijk. Om dit te doen, moeten we natuurlijk wel je naam weten. Je bent niet verplicht om deze aan ons door te geven. Wanneer je besluit om je naam er wel bij te zetten, verleen je toestemming om deze op te slaan in onze database en om deze te vermelden in de e-mails die we aan je sturen.

2.1.3. Waar slaan we jouw gegevens op?

Wanneer je een reserveringsformulier op onze website invult, worden je gegevens automatisch opgeslagen in de website database. Die website database is alleen toegankelijk voor ons, derden kunnen daar niet bij, de website is beveiligd met een wachtwoord en de data die over de lijn gaat is versleuteld. De website maakt gebruik van een SSL-certificaat waardoor data versleuteld van en naar de webbrowser van de bezoeker gaat.

2.1.4. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens zolang als we nodig hebben om de reservering te verwerken. Aan het eind van het kampeerseizoen gebruiken we de lijst met reserveringen om belastingdienst en accountant van de juiste omzetcijfers te voorzien. Daarna worden de persoonsgegevens van alle reserveringen definitief verwijderd uit de database.

Je kunt telefonisch, per e-mail of per post contact met ons opnemen via de contactgegevens in paragraaf 1.2.

Wij verkopen jouw gegevens nooit aan een derde partij.

2.2. Contactformulier

Soms wil je graag contact met ons opnemen en daarom is op onze website een contactformulier beschikbaar. Om jouw vraag gericht te kunnen beantwoorden, hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig.

2.2.1. Welke gegevens verwerken wij?

In het contactformulier vragen we je om jouw naam en e-mailadres in te vullen en om een vraag te formuleren.

2.2.2. Waarom verwerken wij deze gegevens?

We vragen om je naam, zodat we weten met wie we contact hebben. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en makkelijk. Wanneer je het contactformulier invult, geef je toestemming om jouw naam te bewaren totdat jouw vraag is afgehandeld.

De meeste vragen beantwoorden wij per e-mail. Om je een antwoord te kunnen sturen op jouw vraag, hebben we dus een e-mailadres nodig. Wanneer je het contactformulier invult, geef je ons toestemming om je te e-mailen met informatie die betrekking heeft op de door jou gestelde vraag.

Om jouw vraag gericht te kunnen beantwoorden, vragen we je om deze te formuleren in het contactformulier. Zo kunnen we ons goed voorbereiden en je zo goed en efficiënt mogelijk helpen.

Wij gebruiken de gegevens die je ons via het contactformulier toevertrouwt niet voor andere doeleinden dan voor het beantwoorden van jouw vraag.

2.2.3. Waar slaan we jouw gegevens op?

Wanneer je het contactformulier invult, geef je toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken in de onderlinge communicatie en om deze te bewaren in onze mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen).

2.2.4. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt via het contactformulier gebruiken we alleen om contact met je te onderhouden over de vraag die gesteld is in het formulier. De gegevens worden minimaal twee maanden in onze mailbox bewaard. Als je wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen; stuur ons een verzoek, dan doen we dit uiteraard.

De gegevens gebruiken we niet voor doeleinden anders dan het beantwoorden van de vraag die je stelt in het contactformulier.

2.3. Cookies

Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers van Camping De Zoete Aagt.nl de website gebruiken, slaan wij cookies op.

3. Wat zijn jouw rechten?

3.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens

Te allen tijde heb je het recht om in te zien welke gegevens wij van je hebben. Zodra je aan ons kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door Camping De Zoete Aagt te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van je gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Ben je een actieve klant van Camping De Zoete Aagt, m.a.w. heb je een actuele reservering bij ons? In dat geval hebben wij jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van de reservering en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen van Camping De Zoete Aagt, zodat je deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je Camping De Zoete Aagt vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven en voor gegevens die voor ons (en voor de derde partij) nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

3.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer je contact opneemt met Camping De Zoete Aagt, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geef je ons toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) ook persoonsgegevens op te slaan. Je kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer je jouw toestemming wilt intrekken, kun je dit telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. Onze contactgegevens vind je in paragraaf 1.2.

3.3. Een klacht indienen

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Camping De Zoete Aagt omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.