Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is er in Europa nieuwe privacywetgeving van kracht. Dat betekent dat persoonsgegevens voortaan nog beter beschermd moeten worden tegen misbruik. De Zoete Aagt heeft voorzieningen getroffen om aan die regelgeving te voldoen. Zo dient men zich bij een reservering of bij het invullen van het contactformulier voortaan akkoord te verklaren met het (tijdelijk) opslaan van de ingevulde persoonsgegevens.

Ook hebben wij een Privacyverklaring en een Cookieverklaring beschikbaar gemaakt.  In deze verklaringen lees je tot in detail hoe, waarom en hoelang wij persoonsgegevens gebruiken.